گواهی مالیات بر ارث

گواهی مالیات بر ارث

آنچه در این مطلب می‌خوانید

گواهی مالیات بر ارث

صدور گواهی مالیات بر ارث نسبت به سهم هر ورثه در قانون جدید دچار تغییرات و اصلاحاتی شده است. در ماده 34 قانون مالیات های مستقیم یک سری تردیدهایی وجود داشت که باعث به وجود آمدن دلایلی در قانون جدید گشت. ماده 34 قانون مالیات های مستقیم اشخاص و شرکت هایی را بیان می کرد که قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات بر ارث، مجاز به تسلیم کردن اموال و دارایی های متوفی به وراث نخواهند بود و نباید هیچ گونه معاملاتی به نام آن ها راجع به اموال و دارایی های متوفی ثبت گردد.

مالیات بر ارث مانند سایر منابع مالیاتی بر اساس قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود. بدین ترتیب، پس از تشکیل پرونده متوفی، گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث صادر و به ورثه داده می شود. این گواهینامه یکی از مدارک لازم برای درخواست گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف است. در این گواهی، اسامی وراث قانونی اعلام و میزان سهم الارث هر یک از آنها مشخص می شود .

حتی فقط یک نفر از وراث نیز می تواند این اقدام را انجام دهد و نیازی به حضوریا امضای همه ورثه نیست در واقع اقدام هریک از وراث در ارایه اظهارنامه تکلیف را از بقیه ورثه ساقط می کند البته این خطر را برای بقیه وارثان دارد که ممکن است اظهار نامه را به گونه ای تنظیم کند که برای دیگران کار را دشوار کند به عنوان مثال ممکن است قیمت اموال متوفی را بیش از ارزش واقعی آن اعلام کند یا اموالی را که جزء ماترک نیستند به عنوان اموال متوفی اعلام کند یا بدهی های متوفی را اعلام نکند بنابراین وراث باید در این خصوص همکاری لازم را با هم داشته باشند تا از بروز چنین مواردی جلوگیری شود پس از ارائه اظهارنامه مزبور در صورت درخواست ورثه یا نماینده قانونی آن ها حوزه مالیاتی موظف به صدور گواهی نامه تسلیم اظهار نامه مالیات برارث خواهد بود. گواهی مالیات بر ارث از جمله مدارک لازم برای صدور گواهی انحصار وراثت است و بدون ارائه آن گواهی انحصار وراثت صادر نخواهد شد

صدور گواهی مالیات بر ارث و مراحل و شرح اقدامات :

۱. تسلیم اظهارنامه مالیات و کلیه مدارک توسط یک نفر از وراث یا وکیل قانونی، قیم، امین یا نماینده قانونی
۲. دستور ارجاع و اقدام توسط رئیس گروه مالیاتی
۳. ثبت اظهارنامه در سیستم مکانیزه ارث
۴. ارجاع به واحد مالیات بر ارث توسط رئیس گروه مالیاتی
۵. تشکیل پرونده ارث توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی
۶. بررسی اظهارنامه و کنترل تکمیل بودن مدارک ضمیمه توسط کاردان/کارشناس/کارشناس ارشد مالیاتی
۷. صدور گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث (فرم ۱۸) توسط کارشناس ارشد مالیاتی و فرم اطلاعات ورودی
۸. ثبت فرم اطلاعات ورودی در سامانه ثبت اظهارنامه ارث
۹. اخذ کد هویتی متوفی و شماره ثبت اظهارنامه در سامانه ثبت اظهارنامه ارث
۱۰. تسلیم گواهی حصر وراثت توسط وراث و درخواست مفاصا حساب ارث توسط مودی به واحد مالیاتی

رسیدگی به ماترک متوفی توسط کارشناس ارشد مالیاتی و کسب تاییدیه های دارائی و بدهی ها از طریق استعلام های صادره و تایید توسط رئیس گروه مالیاتی برای اخذ گواهی مالیات بر ارث، شخص متقاضی باید به اداره مالیات آخرین محل اقامت متوفی مراجعه کند. در شهرهای بزرگ مانند تهران که اداره مالیات دارای حوزه های مختلفی در شمال و جنوب، شرق و غرب شهر است؛ باید به محل حوزه اداره مالیات نیز توجه شود. غالبا معیار برای اداره مالیات، وجود اموال غیر منقول متوفی در آن حوزه است. در گواهی مالیات بر ارث، باید دیون محقق و قطعی متوفی ، هزینه واجبات شرعی متوفی به اندازه ای که در شرع اجازه داره شده است ونیز هزینه های کفن و دفن وی به میزانی که عرفا متداول است به عنوان بدهی های وی ذکر شود. مهریه زوجه نیز جزیی از بدهی های محقق و قطعی متوفا محسوبب می شود.

طبق قانون جدید ،فایده ارائه گواهی مالیات بر ارث در مهلت یکسال از زمان فوت متوفی این است که زمان محاسبه مالیات بر ارث، چنانچه گواهی مالیات بر ارث در مهلت قانونی( یکسال از زمان فوت) به اداره مالیات تقدیم شده باشد، دیون ومواردی که در بالا گفته شد از اصل ماترک کسر میشود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *