شرط داوری در قرارداد ها

وکیل داوری در قرارداد ها

شرط داوری در قرارداد ها

عموما یکی از بند ها ی توافق  به هنگام تنظیم قرارداد ها ،شیوه ی حل و فصل اختلافات می باشد. در واقع طرفین پیش از وقوع مسئله یا هر اختلافی در نظر دارند تا نسبت به نحوه رفع اختلافات احتمالی نیز توافق نمایند.متاسفانه در این میان یک عادت یا رویه ی بی ثمر و به صورت متحد الشکل(تیپ) در قرارداد ها رایج و متداول شده که به فرض بروز هر گونه اختلافات طرفین از طریق داوری به حل آن موضوع می پردازند. نکته اینجاست  به فرض بروز اختلافات معمولا سه گونه  اقدام از سو ی افراد صورت می گیرد که در این میان  برخی از طرفین قرارداد بدون توجه به شرط داوری با پرداخت هزینه ی دادرسی هنگفت و بی مورد  جهت دادخواهی اشتباها به دادگاه مراجعه می نمایند و در نهایت با قرارعدم استماع دعوی مواجه می گردند. برخی دیگر نیز ظاهرا چون چاره ای جز تمکین از شرط داوری نداشته اند ضمن رعایت آن  شرط مسیر داوری را به درستی طی نکرده و پس از گذشت مدت زمان طولانی از اخذ نتیجه مطلوب باز می مانند  و در نهایت به این نتیجه می رسند که شرط حل اختلاف از طریقه داوری به هنگام تنظیم قرارداد ها عموما شرطی زاید بوده است. عده ای دیگر نیز با دقت نظر لازم به شروط ضمن عقد و با مراجعه به اهل فن داوری طریقه ی صحیح حل اختلاف را در پیش گرفته و با تحمل مدت زمان معقول و عرفی در دادخواهی به نتیجه  مطلوب می رسند. از آنجائیکه تخصص در اجرای شرط داوری نیازمند فرد دوره دیده در امر داوری می باشد و هر ریش سفید بی بهره از دانش داوری امکان  اعلام نظر اجرای شرط  مذکور را ندارد لذا بدوا  توصیه می شود به هنگام تنظیم قرارداد یا امضاء آن قرارداد ها شرط مذکور از قرارداد حذف گردد.از طرفی مشکلی که می ماند مربوط به  افرادی است که به صورت ضمن عقد، حل و فصل اختلافات از طریق داوری را امضاءنموده اند و اصطلاحا کار از کار گذشته است که در این صورت پیشنهاد می شود ضمن مراجعه به این مجموعه حقوقی که دارای تجارب لازم با گذراندن دوره های آموزشی داوری می باشند من جمله افراد دسته ی سوم(موفق) بوده از طریق صحیح حقوقی به نتیجه مطلوب برسد و بهتر از آن این است که اساسا  از بدو امر یعنی هنگام تنظیم قرارداد لغایت اجرای آن از تخصص این گروه بهره مند گردد.