* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. آرا قابل تجدید نظر | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

آرا قابل تجدید نظر

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر
ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
تجدید نظر خواهی از آرا کیفری
تجدید نظر خواهی از آرا کیفری
مهر ۲۵, ۱۳۹۹
نمایش همه

آرا قابل تجدید نظر

آرا قابل تجدید نظر

آرا قابل تجدید نظر

آرا قابل تجدید نظر

آرا قابل تجدیدنظر طبق قانون آیین دادرسی

طبق قانون آیین دادرسی مدنی آرا قابل تجدید نظر که هر فردی می تواند نسبت به آن درخواست تجدیدنظر دهد ، عبارتند از :
رای های صادر شده از دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی که قطعی است ، مگر در مواردی که ای آرا قابل تجدید نظر باشد .

بر طبق قانون در ماده ۳۳۱ آرا قابل تجدید نظر به شرح زیر می باشد

– در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن چیزی که خواهان از دعوا می خواهد از سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰ ) ریال بیشتر باشد .
– در مورد کلیه حکم های صادر شده در دعاوي غیرمالی میتوان درخواست تجدیدنظر کرد .
– حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد .
– احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأي یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند آرا قابل تجدید نظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی . ( منظور از این تبصره این است که رای و حکمی براساس اقرار طرفین باشد و برطبق نظر یک یا چندنفر کارشناس باشد که طرفین توافق کتبی بر اینکه نظرشون قطعی است دیگر نمی توانند درخواست تجدیدنظر کنند . )

آرا قابل تجدید نظر در ماده ۳۳۲

قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد :
الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج- قرار سقوط دعوا.
د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.