وکیل دعاوی چک و سفته

وکیل دعاوی چک و سفته

آنچه در این مطلب می‌خوانید

وکیل دعاوی چک و سفته

وکیل دعاوی چک و سفته

وکیل دعاوی چک و سفته از جمله اسناد تجاری بوده که کاربرد آن در معاملات تجاری و غیر تجاری قابل توجه میباشد . به همین دلیل دعاوی چک و سفته با وضعیت اقتصادی کشور رابطه مستقیم داشته و هرزمان در اقتصاد کشور رکود حاکم باشد دعاوی چک و سفته نیز افزایش میابد چون چک و سفته عموما برای تعهدی برای آینده صادر میشود پس طبیعی است در صورت گردش کسب و کار و رونق اقتصادی ، دعاوی چک و سفته نیز کاهش یابد. اساسا از طرف قانون گذار دعاوی چک وسفته به دلیل تجاری بودن آن اسناد به یک اندازه مورد حمایت قرار میگیرد و به جهت وجود وصف تجریدی اسناد تجاری، حمایت قانونی در دعاوی چک و سفته مشهود میباشد . در این میان بین دو سند تجاری چك وسفته تفاوت های محسوسی از لحاظ مطالبه آن در محاكم قضایی و دولتی وجود دارد كه موجب رواج چك نسبت به سفته گردیده است.

از تفاوت عمده در وکیل دعاوی چک و سفته در نحوه مطالبه آن از طریق حقوقی یا کیفری میباشد . به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن چک تنها سند تجاری است که به شرط رعایت مواد قانونی درزمان صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین زمان اقامه دعوی ،قابلیت پیگیری از طریق کیفری دارد كه این مهم نسبت به سفته قابل اعمال نمیباشد.در واقع یكی از مهمترین تفاوت های دعاوی چك و سفته با یكدیگر وجود وصف كیفری در چك میباشد و سفته از این موهبت قانونی بهره مند نمیباشد!

دیگر تفاوت مهم در آنست كه چك به عنوان یك سند در حكم لازم الاجرا بوده و به جز مطالبه آن از طریق محاكم قضایی، امكان مطالبه از طریق اجرای ثبت را نیز دارد.

سومین تفاوت وکیل دعاوی چک و سفته اینست كه در چك، به محض عدم امكان وصول بدون پرداخت هرگونه وجهی (پرداخت وجه ناچیز) گواهی عدم پرداخت صادر میگردد لكن در سفته چنین نبوده و دارنده سفته میبایست ضمن تقاضای واخواست و پرداخت نیم عشر از وجه سفته به صندوق دادگستری نكول آن را به صورت مستند و قانونی در آورد.

وکیل دعاوی چک و سفته به هر بار هرچند که سفته در نوع خود سندی ارزشمند قلمداد میگردد اما به دلایل تسهیل وصول چك، معاملات با پرداخت چك شیوع یافته و از درجه مهمتری برخوردار میباشد.

از این روی با توجه به تصویب قوانین گوناگون، امكان مطالبه وجه چك و سفته امر چندان ساده ای نبوده و بدین منظور میبایست وکیل دعاوی چک و سفته را با توجه به تاریخ صدور، تاریخ گواهی عدم پرداخت،شخص دارنده چك،اشخاص صادر كننده یا احیانا ظهر نویسان،محل برگشت خوردن چك ،الفاظ مندرج در ظهر و روی چك وچندین مورد دیگر در مطالبه وجه چك و سفته به درستی انتخاب نماییم . لذا اولین گام در رسیدن به حق، سپردن دعوی به افراد مجرب و مطلع از قوانین موضوعه میباشد كه در این راستا این دفتر مفتخر است با انجام صد ها پرونده با موضوع وکیل دعاوی چک و سفته به عنوان خوش سابقه ترین در خدمت شما باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *