* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی دریایی | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی دریایی

وکالت تخصصی جرایم مواد مخدر
وکالت تخصصی جرایم مواد مخدر
آبان ۴, ۱۳۹۷
وکیل دعاوی خلع ید
وکیل دعاوی خلع ید
آبان ۴, ۱۳۹۷
نمایش همه

وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی دریایی

وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی دریایی

وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی دریایی

وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی دریایی شمال تهران

وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی دریایی

وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی دریایی با توجه به اهمیت حمل ونقل دریایی و اینکه سهم عمده ای از جابه جایی کالا در تجارت جهانی را به خود اختصاص داده لذا به این جهت مورد توجه حقوقدانان و همین طور کنوانسیون های بین المللی دریایی قرار گرفته است .

وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی دریایی با در نظر گرفتن اهمیت ویژه حمل و نقل دریایی خدمات ذیل را به شما صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل (شرکت های کشتیرانی) به صورت تخصصی ارائه میکند .
-انعقاد قراردادهای بین المللی دریایی بین صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل دریایی (شرکت های کشتیرانی فعال در زمینه حمل و نقل )
-افتخار همکاری با وکلایی که سالهاست در امور وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی حمل و نقل دریایی فعالیت دارند .
-ارائه مشاوره های تخصصی در رابطه با کلیه امور حقوقی حمل و نقل دریایی
-در صورت لزوم و بروز اختلاف انجام داوری و میانجی گری با اشراف کامل به قوانین داخلی و بین المللی و کنوانسیون های مربوطه ی بین المللی
-در صورتی که دعاوی دریایی منجر به طرح دعوا در دادگاه های صالح گردد ، قبول وکالت و مشاوره تخصصی دعاوی دریایی از جانب هریک از طرفین دعوا و پیگیری موضوع تا کسب نتیجه.ش

اکنون به توضیح مختصری درباره وکالت تخصصی دعاوی دریایی ،مسولیت متصدی حمل و نقل دریایی ، نحوه طرح دعاوی در حمل و نقل دریایی ، بررسی شیوه های حل اختلاف بین صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل ، مشخص کردن دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی حمل و نقل دریایی ضزوزی است.