* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. دفتر وکالت تنظیم لایحه و دادخواست | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

دفتر وکالت تنظیم لایحه و دادخواست

ابطال رای کمیسیون ماده 12 - ابطال رای موات
ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ – ابطال رای موات
آبان ۴, ۱۳۹۷
وکیل کلاهبرداری
وکیل کلاهبرداری
آبان ۴, ۱۳۹۷
نمایش همه

دفتر وکالت تنظیم لایحه و دادخواست

دفتر وکالت تنظیم لایحه و دادخواست

دفتر وکالت تنظیم لایحه و دادخواست

دفتر وکالت تنظیم لایحه و دادخواست

دفتر وکالت تنظیم لایحه و دادخواست

رویه قضایی در خصوص تنظیم لایحه و دادخواست تجدیدنظر و تبادل لوایح و توجها به این نکته که تنظیم دادخواست صحیح تجدیدنظر و لایحه جامع و تخصصی در مرحله دفتر وکالت تنظیم لایحه و دادخواست می تواند بسیار موثر باشد امری بدیهی می باشد و مضافاً اینکه آرای صادره در این مرحله اکثراً قطعی بوده و به توعی آخرین دفاع طرفین دعوی در این مرحله می باشد پس ضروری می نماید قبل از هر اقدامی با وکلای گروه حقوقی اساتید مهر ایرانیان در این خصوص هماهنگی نمایید.

دفتر وکالت تنظیم لایحه و دادخواست تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی از طرق عادی شکایت بوده و بنابراین طرح آن علی الاصول نسبت به اکثر دعاوی ممکن می باشد و ثانیا اثر تعلیقی دارد و ثالثا همواره اثر انتقالی دارد.
آراء قابل تحدیدنظر:

احکام تنظیم لایحه و دادخواست شامل:

دعاوی مالی بیش از ۳۰۰ هزار تومان
دعاوی غیر مالی
متفرعات دعوی در صورتی که اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.

قرارها :

قرارهای قاطع شامل :
ردعوا
سقوط دادخواست
ابطال دادخواست
عدم استماع
قرار عدم اهلیت

شرایط دادخواست تجدیدنظر و پروسه تجدیدنظر خواهی

تحدیدنظر حواه باید دادحواست تجدیدنظر خواهی خود را با رعایت شرایط مذکور در ماده ۳۴۱ در اوراق چاپی مخصوص و به زبان فارسی تنظیم نموده و آنرا به یکی از سه مرجع مذکور در ماده ۳۳۹ یعنی دفتر دادگاه صادر کننده بدوی با مسئول شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که در آن بازداشت است تقدیم نماید. درصورتیکه مرجع اخیر الذکر تقدیم شود آنها باید پس از ثبت دادخواست فوراً دادخواست را به دادگاه بدوی صادر کننده ارسال نمایند. دفتر دادگاه بدوی دادخواست تجدیدنظر ۴ اقدام به شرح ذیل انجام میدهد.

بررسی مهلت ثبت تنظیم لایحه و دادخواست
بررسی شرایط شکلی تنظیم لایحه و دادخواست
ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر