* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. احکام قابل درخواست تجدیدنظر | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

احکام قابل درخواست تجدیدنظر

اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظر
اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظر
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
مرجع تجدیدنظر آرا
مرجع تجدیدنظر آرا
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
نمایش همه

احکام قابل درخواست تجدیدنظر

احکام قابل درخواست تجدیدنظر

احکام قابل درخواست تجدیدنظر

احکام قابل درخواست تجدیدنظر

به موجب ماده ۳۳۰ آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد که آن موارد عبارتند از

احکام قابل درخواست تجدیدنظر

‌الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال متجاوز باشد
ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی
ج – حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد

تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌ درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی

قرارهای قابل تجدیدنظر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد نیز عبارتند از

الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود
ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
ج – قرار سقوط دعوا
د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

البته در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌ مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی

اما موضوع مهم اینست که بار هر عنوانی وارد دعوی شده باشید بایستی در مقطع حساس تجدیدنظر خواهی که آخرین شانس شما تلقی میگردد به صورت حداکثری و به طور تخصصی دفاع نمایید که این مهم یعنی تجدیدنظر خواهی تخصصی در دفتر وکالت محمد مهدی آتش پیکر تضمین میگردد.