* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. تجدیدنظر خواهی تخصصی | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

تجدیدنظر خواهی تخصصی

وکیل تصرف عدوانی
وکیل تصرف عدوانی
مهر ۷, ۱۳۹۹
اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظر
اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظر
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
نمایش همه

تجدیدنظر خواهی تخصصی

تجدیدنظر خواهی تخصصی

تجدیدنظر خواهی تخصصی

تجدیدنظر خواهی تخصصی

یکی از مهمترین مقاطع رسیدگی به پرونده های قضایی مرحله تجدیدنظر خواهی یا همان پژوهش میباشد. همانگونه که همگان استحضار دارند امروزه محاکم قضایی بدوی به سبب ورودی پرونده های بیش از حد توان خود فرصت شایسته جهت بررسی مدارک و مدعای طرفین را نداشته فلذا به دلیل فشارهای وارده ناشی از مراجعات مکرر ارباب رجوع یا آماده سازی آمار ماهیانه ناگزیر برخی پرونده ها را به نحو احسن مورد بررسی قرار نداده و این موضوع مهم سبب بروز خسارات و شکست افراد در پرونده های آنها میگردد. از این مهمتر با توجه بر وجود فلسفه جایزالخطاء بودن انسانها ، قانونگذاران با پیش بینی مرحله مجدد رسیدگی بر پرونده ها در صدد پایین آوردن حداکثری اشتباه یا بی توجهی محاکم در احقاق حقوق بر آمده اند.در این راستا این مجموعه حقوقی با بهره گیری از تجارب چند ده ساله وکلای همکار ضمن نگارش لوایح کاملا حقوقی و آکادمیک برای محاکم تجدید نظر موفق به نقض آرای بدوی و کسب آرای بسیار مهمی گردیده است که بر همین مبنا وکلای خوش سابقه مجموعه آمادگی دارند تا نسبت به امر تجدیدنظر خواهی از آرای شما به صورت کاملا تخصصی اقدام شایسته به عمل آورده و موفقیت شما را تضمین نمایند.