* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر از آراء | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر از آراء

مرجع تجدیدنظر آرا
مرجع تجدیدنظر آرا
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
نقصان در تنظیم دادخواست تجدیدنظر
نقصان در تنظیم دادخواست تجدیدنظر
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
نمایش همه

مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر از آراء

مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر

مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر

مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر از آراء

به موجب ماده ۳۳۹ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌ صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌ به‌ دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ ثبت و دادنامه به تقدیم‌ کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌ می‌ گردد که از حیث قبول دادخواست و ثبت آن بسیار حایز اهمیت می باشد.

اما در صورتی که دادخواست به‌ دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌ دادگاه صادرکننده رأی‌ ارسال می‌ دارد.چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌ مرجع تجدیدنظر‌ ارسال می‌ دارد همچنین در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌ رد می‌ شودکه این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

اما در ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به نحوه اعلام معاذیر قانون در تاخیر تجدیدنظرخواهی به شرح مطلب پرداخته و به موجب آن ماده در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌ عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌ نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌ شده که به‌ موجب عدم تقدیم دادخواست‌ در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌ نماید که آن معاذیر عبارتند از ۱-مرضی که مانع از حرکت است ۲-فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد ۳-حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که امکان تقدیم دادخواست فراهم نباشد ۴-توقیف یا حبس بودن که نتوان در مهلت دادخواست بدهیم

اما موضوع مهم اینست که بار هر عنوانی وارد دعوی شده باشید بایستی در مقطع حساس تجدیدنظر خواهی که آخرین شانس شما تلقی میگردد به صورت حداکثری و به طور تخصصی از حقوق خود دفاع نمایید که این مهم یعنی تجدیدنظر خواهی تخصصی در دفتر وکالت محمد مهدی آتش پیکر تضمین می گردد.