* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. داوری در اختلافات دریایی | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

داوری در اختلافات دریایی

خسارت ناشی از نشت کشتی و آلودگی دریاها
خسارت ناشی از نشت کشتی و آلودگی دریاها
مرداد ۲, ۱۳۹۹
تنظیم قرارداد های خرید و فروش یا اجاره کشتی
تنظیم قرارداد های خرید و فروش یا اجاره کشتی
مرداد ۲, ۱۳۹۹
نمایش همه

داوری در اختلافات دریایی

داوری در اختلافات دریایی

داوری در اختلافات دریایی

داوری در اختلافات دریایی

داوری در اختلافات دریایی

عموما رفع اختلافات دریایی با توجه بر عدم تخصص طرفین به داوری در اختلافات دریایی محول میگردد و اخیرا داوری در اختلافات دریایی به اتاق داوری تاسیس شده کشتیرانی جمهوری اسلامی محول میگردد و با نظر بر اینکه نتیجه داوری در اختلافات دریایی دارای ضمانت اجرا میباشد بسیار حایز اهمیت است که در کنار یک وکیل متخصص در امر حقوق دریایی از خود دفاع نمایید.بدیهی ست دفتر وکالت محمد مهدی آتش پیکر آماده داوری در اختلافات دریایی شما در مراحل داوری دریایی میباشد.

در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری در اختلافات دریایی افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری در اختلافات دریایی از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری در اختلافات دریایی به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.

امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در اختلافات دریایی در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری در اختلافات دریایی به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.شروط داوری در اختلافات دریایی یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.