* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. الزام به تنظیم سند رسمی اجاره | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

الزام به تنظیم قرارداد
الزام به تنظیم قرارداد
آبان ۱۳, ۱۳۹۸
وکیل دعاوی شرق تهران
وکیل دعاوی شرق تهران
آبان ۱۹, ۱۳۹۸
نمایش همه

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

وکیل دعاوی ملکی در منطقه 1 تهران (فرمانیه - الهیه)

وکیل دعاوی ملکی در منطقه 1 تهران (فرمانیه - الهیه)

چرا برای اجاره الزام به تنظیم سند رسمی است

مواردی وجود دارد که گاها بین موجر و مستاجر که ملک را در تصرف دارد، اجاره نامه تنظیم نشده و یا اگر تنظیم گردیده، مدت ان منقضی شده است، یا انکه ضمن اجاره نامه ی عادی، توافق بر تنظیم اجاره نامه رسمی در موعد معین شده است و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط ان اختلاف دارند یا هر یک از طرفین با طرف دیگر در این زمینه همکاری لازم را انجام نمی‌دهد، در این صورت هر یک از موجر یا مستاجر می‌توانند برای تعیین اجاره بها (در مواردی که اجاره نامه تنظیم نشده است) و یا تنظیم اجاره نامه رسمی، به دادگاه صالح مراجعه و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را مطرح نمایند.جهت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ابتدا می‌بایست خواهان، دادخواستی به خواسته صدور حكم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم اجاره ‌نامه رسمی با ابطال تمبر دعوی غیرمالی تقدیم دادگاه نماید. خواهان باید ضمن توضیح در خصوص امتناع طرف مقابل از تنظیم سند رسمی اجاره و ارائه مدارک و مستندات لازم جهت اثبات این امر، از دادگاه طی این دادخواست صدور حكم الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره ‌نامه رسمی به نام خواهان را استدعا نماید.

دادگاه محل وقوع ملک مورد اجاره، صالح به رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره است. نکته مهمی که باید به ان توجه کنید این مطلب است که شورای حل اختلاف محل وقوع ملک جهت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و رسیدگی به ان صالح نمی‌باشد.پس از ارائه ی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به دادگاه محترم، دادخواست توسط مدیریت مجتمع قضایی به شعبه دادگاه حقوقی ارجاع می‌شود و پس از صدور دستور دادگاه، وقت جلسه رسیدگی تعیین خواهد شد و نسخه دوم همراه با ضمائم دادخواست و وقت رسیدگی برای خواندگان ارسال و از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل می‌آید.