* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. بهترین مشاوره حقوقی منطقه 1 تهران | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

بهترین مشاوره حقوقی منطقه ۱ تهران

وکیل پایه یک دادگستری الهیه - تجریش
وکیل پایه یک دادگستری الهیه – تجریش
آبان ۵, ۱۳۹۷
وکیل دعاوی چک و سفته
وکیل دعاوی چک و سفته
آبان ۵, ۱۳۹۷
نمایش همه

بهترین مشاوره حقوقی منطقه ۱ تهران

بهترین مشاوره حقوقی منطقه 1 تهران

بهترین مشاوره حقوقی منطقه 1 تهران

بهترین مشاوره حقوقی منطقه ۱ تهران

بهترین مشاوره حقوقی منطقه ۱ تهران

بهترین وکیل مشاوره حقوقی منطقه یک تهران

وکیل حقوقی چه کسی است و وکالت به چه معناست؟

بهترین وکیل حقوقی فردی هست که از طرف شخصه اعم از حقوقی یا حقیقی به سبب عقد وکالت برای انجام کاری مامور می شود.

مشاوره حقوقی به چه معناست:

مفهوم وکالت مشاوره حقوقی منطقه یک تهران به صورت لغوی عوض کردن ویا وواگذار کردن می باشد. وکالت عقدی هست که به سبب آن یکـی از طرفین طرف بـقیـه را برای انجام امری وکیل حقوقی خود می نماید. وکالت یکـی از عقدهای خیلی بیشتری است که نیز اکنون در صفحه های مجازی و صحنه های اجتماعی و اقتصادی و بانکها وغیره بهره گیری می شود.

اقسام مشاوره حقوقی منطقه یک تهران

مشاوره حقوقی مطلق:به ایـن معنا می باشد که فردی را برای همـه امور خود وکیل حقوقی نمایید و ایـن وکالت که حاوی کارها اداری و الی موکل میشود.

مشاوره حقوقی مقید:در ایـن نوع وکالت مورد وکالت کاملا معیـن هست و وکیل حقوقی می بایست تنها در همان مورد وظیفه ی خود را انجام دهد.

مشاوره حقوقی از نظـر ظاهر به سه نوع رسمی و عادی وشفاهی تقسیم می شوند.

حدود مشاوره حقوقی منطقه یک تهران

بهترین وکیل مشاوره حقوقی منطقه یک تهران نمیتواند عملی را که خارج از محدوده ی وکالتش است انجام دهد.

وکالت قضایی:یعنی اینکه فردی در کارها محکمه ی خود فـرد دیگری را به عنوان نماینده خود یا همـان وکیل حقوقی خود به محکمه معرفی می نماید .

وکالت غیر قضایی: به ایـن معنا که فردی به صورت عدی یا رسمی باری انجام المور اداری خورد ایـن شخصی را به عنوان وکیل حقوقی جایگزین نماید.

مورد مشاوره حقوقی منطقه یک تهران

امر یا اموراتی که وکیل مشاوره حقوقی منطقه یک تهران از طرف موکل خود وظیفه دارد آن ها را انجام دهد.

تعهدات وکیل مشاوره حقوقی منطقه یک تهران

هروقت از طرف وکیل مشاوره حقوقی منطقه یک تهران به موکل خسارتی تهیه شود که وکبل مقصر آن باشد مسائل خواهد بود از ایـن رو است که وکیل حقوقی می بایست اقدامات خود را مصلحت موکل بدانند و مراعت دونسته و از اختیارات داده تجاوز نکند.