* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. وکیل دعاوی ملکی در فرمانیه – الهیه | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

وکیل دعاوی ملکی در فرمانیه – الهیه

بهترین مشاوره حقوقی دعاوی بانکی
بهترین مشاوره حقوقی دعاوی بانکی
آبان ۵, ۱۳۹۷
مشاوره تنظیم قرارداد های حقوقی
تنظیم قرارداد
آبان ۵, ۱۳۹۷
نمایش همه

وکیل دعاوی ملکی در فرمانیه – الهیه

وکیل دعاوی ملکی در منطقه 1 تهران (فرمانیه - الهیه)

وکیل دعاوی ملکی در منطقه 1 تهران (فرمانیه - الهیه)

وکیل دعاوی ملکی در منطقه ۱ تهران (فرمانیه – الهیه)

وکیل دعاوی ملکی در منطقه ۱ تهران (فرمانیه – الهیه)

وکیل دعاوی ملکی در دعوا خلع ید قرارداد اجاره ملک، واحد مسکونی و یا مغازه بین دو طرف وجود دارد ولی فرد پس از اتمام قرارداد اقدام به تخلیه نمی کند که در این دعوا اثبات مالکیت نیاز نیست و اگر شما مالک منافع نیز باشید مورد قبول می باشد.

وکیل دعاوی ملکی را باید در شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مطرح کنید و در این دعوا نیز اجرت المثل ایام تصرف قابل مطالبه است.

وکیل دعاوی ملکی در فرمانیه – الهیه در تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

در این فرض اگر مستاجر به مدت سه ماه از پرداخت اجاره بها استنکاف ورزد موجر میتواند در خواست صدور حکم تخلیه را بخواهد که این مورد با دستور تتخلیه متفاوت میباشد حکم تخلیه در این خصوص از تشریفات متعدد و بیشتری بر خوردار میباشد و مدارک لازم نیز مطابق با گفتار بالا میباشد در خصوص دلیل اثبات عدم پرداخت اجاره نیز موجر لزومی بر اثبات ندارد و با اضهار نامه نیز میتوان این مورد را اثبات نمود و در این فرض خوانده دعوی باید اثبات نماید که اجاره را پرداخته است

شرط فسخ قرار داد اجاره به دلیل عدم پرداخت اجاره

وکیل دعاوی ملکی در منطقه ۱ تهران (فرمانیه – الهیه) از نظر قواعد عمومی، فسخ اجاره ناظر به مواردی است که یکی از دو طرف برطبق اختیاری که قانون به او داده است، تمام یا بخشی از مبادله منافع و عوض را بر هم می زند.بنابراین، چون تملیک منافع برای مدت معین انجام می شود، فسخ اجاره ناظر به تمام یا بخشی از همان مدت است.پس از پایان مدت، عقد پایان می یابد و فسخ آن کاری بیهوده.

ولی در قانون روابط موجر و مستاجر، که پایان مدت اجاره رابطه ی حقوقی بین دو طرف را قطع نمی کند و موجر ناگزیر است به درخواست مستاجر اجاره را تجدید کند، فسخ اجاره از جانب موجر به معنی قطع رابطه نیمه قراردادی خود با مستاجر و رهایی از الزاماتی است که قانون بر او تحمیل کرده. برعکس،مستاجر هیچ الزامی خارج از قرارداد خود با موجر در باب ادامه اجاره ندارد و می تواند هرگاه بخواهد، به انتفاع خود پایان دهد و ملک را تخلیه کند.پس فسخ در مورد او تنها به معنی مرسوم خود،یعنی برهم زدن قرارداد اجاره، بکار می رود.

اجاره نامه های تنظیمی وکیل دعاوی ملکی در منطقه ۱ تهران (فرمانیه – الهیه) در املاک داری این شرط میباشند که تفاوتی با فرض بالا نداشته و صرفا عنوان موضوع را معیین مینماید و نکته دیگر در مورد فسخ آن است که با فسخ قرار داد اجاره خاتمه یافته است و پرداخت اجاره بعد از انجام تعهد تاثیری بر فسخ اجاره نامه ندارد اگر چه در قوانین صرف پرداخت نکردن سه ماه از اجره ملک حق تخلیه را برای موجر ایجاد مینماید.