وکالت در دادگاه تجدید نظر

وکالت در دادگاه تجدید نظر

وکالت در دادگاه تجدید نظر

وکالت در دادگاه تجدید نظر

پذیرفتن وکالت در دادگاه تجدید نظر و مشاوره در دادگاهای تجدید نظرخواهی توسط وکیل متخصص و پایه یک دادگستری
وکالت در دادگاه تجدید نظر، ارائه دهنده خدماتی حقوقی توسط بهترین و مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری در ایران جهت قبول وکالت و مشاوره در دادگاههای تجدید نظر در سطوح مختلف و متناسب با نیازهای متقاضیان عرضه نماید. لذا با توجه به امور تخصصی تجدید نظرخواهی و استفاده از وکلای متخصص و مجرب در زمینه وکالت در دادگاه تجدید نظر از حکم صادره، شما عزیزان می توانید با وکلا و مشاورین زبده موسسه حقوقی و بین المللی یسنا مشورت نمایید و اطلاعات لازمه را از ما دریافت نمایید.

تجدید نظرخواهی توسط وکیل متخصص و پایه یک دادگستری

وکالت در دادگاه تجدید نظر، اعتراض به احکام صادره از سوی محاکم است.که شما عزیزان می توانید با وکلای متخصص و پایه یک دادگستری موسسه حقوقی و بین المللی یسنا مشورت نمایید .

۱- آیا سوال شما در خصوص تجدید نظرخواهی است؟
۲-آیا مراحل حقوقی تجدید نظرخواهی را در دستگاه های قضایی می دانید؟
۳- آیا در خصوص چگونگی تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی اطلاعاتی دارید؟
۴- آیا می دانید مهلت قانونی جهت دادخواست تجدید نظرخواهی چقدر است؟
۵- آیا شما به وکیل متخصص در تجدید نظرخواهی نیاز دارید؟
۶- تجدید نظر خواهی کیفری با تجدید نظر خواهی حقوقی چه تفاوتهایی دارد؟
۷- آیا حکم طلاق توافقی، قابل تجدیدنظر خواهی است؟
موسسه حقوقی و بین المللی یسنا ارائه دهنده خدماتی حقوقی توسط بهترین و مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری در ایران جهت قبول وکالت و مشاوره در دادگاههای تجدید نظر در سطوح مختلف و متناسب با نیازهای متقاضیان عرضه نماید.

تعریف دادگاه تجدید نظر خواهی

وکالت در دادگاه تجدید نظر در لغت به معنی دوباره نظر کردن یا مورد بررسی مجدد قرار دادن امری است. تجدید نظر خواهی نیز در اصطلاح حقوقی، از مفهوم لغوی آن به دور نمی باشد و در اصطلاح حقوقی، قضاوت کردن مجدد امری که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته است، تجدید نظرخواهی نام دارد. در واقع در مرحله تجدید نظرخواهی، عملکرد قاضی در مرحله نخستین و بدوی، توسط دادگاه تجدید نظر مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار می گیرد. دادگاه تجدید نظر از همان اختیارات دادگاه بدوی برخوردار است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی می‌کند اما از حیث سلسله مراتب قضایی مرجع تجدید نظر، مرجعی عالی محسوب می‌ شود.

عالی بودن وکالت در دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی بدین معنا است که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رای تجدید نظرخواسته اختیار مطلق دارد.
بنابراین هر یک از اصحاب دعوا، ممکن است مدعی این موضوع باشند، که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است که این موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی با عنوان تجدیدنظر خواهی، پیش بینی گردیده است تا شخصی به ناحق، مجکوم یا مجازات نگردد.