وکیل تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی

آنچه در این مطلب می‌خوانید

وکیل تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی و تعریف تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی در پاسخ به پرسش فوق به استناد قانون و نظریه متخصصین و تجربه خویش بهترین تعریفی که از تصرف عدوانی مطرح می کند بدین شرح است، تصرف عدوانی به این معنی است که شخصی متصرف ملکی باشد و مدعی باشد که شخص دیگر ولو کسی که سند مالکیت دارد ملک مورد نظر را از ید او به زور و عدوان خارج نموده است به بیان دیگر وکیل پرونده ملکی یا وکیل تصرف عدوانی عنوان می دارد، متصرف ملک مدعی باشد که شخصی به زور او را از ملکی که در تصرف او بوده است خارج نموده.

وکیل تصرف عدوانی و تعارض دعوای مالکیت با تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی تعارض موجود در این دو دعوا را اینگونه برای شما عزیزان تشریح می نماید، تعارض موجود در این دو دعوی می تواند دو حالت داشته باشد که در ادامه وکیل دعاوی ملکی یا به صورت تخصصی تر وکیل تصرف عدوانی به بررسی هر دو حالت این تعارض خواهد پرداخت.

حالت اول زمانی است که شخصی ادعای مالکیت ملک را دارد و تصمیم می گیرد بر علیه فردی که متصرف ملک است دعوای مالکیت طرح کند و بهترین راه حل را طرح دعوای مالکیت می داند، در این فرض ممکن است دعوای مالکیت طرح شده با شکست مواجه شود یعنی فردی که ادعای مالکیت ملک داشته است در دادگاه موفق به اثبات ادعای خود نشود. وکیل تصرف عدوانی (وکیل ملکی) در ادامه بیان می دارد، این فرد در ادامه نمی تواند دعوای تصرف عدوانی را علیه متصرف ملک مطرح کند، دلیل این امر نیز این می باشد که طرح دعوای مالکیت به نوعی اقرار به سبق تصرف متصرف فعلی می باشد یعنی شما با طرح دعوای مالکیت به نوعی اقرار می کنید که ملک الان در تصرف شما نیست در نتیجه دعوای تصرف نیز در این حالت منتفی است.

حالت دوم را وکیل تصرف عدوانی اینگونه تشریح می نماید، زمانی ممکن است یک شخص بهترین تصمیم را در این بیند که دعوای تصرف عدوانی را ابتدا علیه متصرف ملک خویش طرح کند، ممکن است فرد مالک همانطور که پیش تر نیز گفته بودیم در این پرونده شکست بخورد و متصرف پیروز دعوای تصرف عدوانی شود.

وکیل تصرف عدوانی اینطور ادامه می دهد، با طرح دعوای تصرف عدوانی بر خلاف حالت اول خللی به طرح دعوای مالکیت وارد نمی شود به عبارت دیگر وقتی شما دعوای تصرف عدوانی مطرح می کنید می تواند بعد از آن دعوای مالکیت نیز مطرح کنید و تعارضی در این دو دعوی وجود ندارد.

نکاتی مهم از زبان وکیل تصرف عدوانی

اولین نکته ای که باید در نظر گرفت این هست که اگر مال غیر منقول با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید، سپس متصرف سابق، از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق، (جدید) صادق نخواهد بود.

و اینکه این تصرف فقط شامل اموال غیر منقول می باشد، و اگر تصرفی برای اموال غیر منقولی مانند اتومبیل یا دیگر اسباب و … ایجاد شود دعوی تصرف عدوانی برای این اموال صدق نمی کند.

چنانچه شخصی ملک غیر منقول خود را برای مدتی رها کند، و برای مدت طولانی به آن ملک رجوع نکند، اگر بعد از او شخصی دیگر ملک را به تصرف خود در بیارد، مالک قبلی یا همان متصرف قبلی هیچ حقی در ازای دعوی تصرف عدوانی نسبت به این متصرف ندارد.

نکاتی که وکیل تصرف عدوانی رعایت می کند

در دادگاه باید تصرف قبلی خواهان و تصرف عدوانی خوانده احراز شود .
شخص ثالثی هم که در دعوای تصرف عدوانی خود را ذی نفع می داند می تواند وارد شود .
دعوای تصرف عدوانی به محض صدور حکم حکم فورا اجرا می شود و باید سریع رفع تصرف شود .
چون دعوای تصرف عدوانی غیر مالی اعتباری می باشد بنابراین مانند دعاوی غیر مالی در هر حال قابل تجدید نظر می باشد .و تجدید نظر خواهی در این مورد برخلاف سایر دعاوی مانع اجرای حکم نیست .
تمامی این موارد مستلزم رسیدگی به ادله و ادعاها و استدلات طرفین دعوا می باشد بعد از اینکه تصرف عدوانی خوانده در دادگاه ثابت شود.

مزایای داشتن وکیل تصرف عدوانی

1.تصرف عدوانی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول بوده که به جهت اهمیت مال غیر منقول جز دعاوی پیچیده و حساس می باشد .
2.با توجه به شباهت دعاوی تصرف تشخیص اینکه دعوای مربوط به مال غیر منقول تصرف عدوانی است یا ممانعت یا مزاحمت و مالکیت و.. سخت می باشد .
3.اهمیت تشخیص دعاوی تصرف از جهت نحوه و چگونگی طرح دعوا می باشد درصورت عدم تشخیص درست ممکن است دعوا با قرار رد و منع مواجه شود
4.درصورتی که دعوا در ابتدا به صورت صحیح اقامه نشود آثار منفی متعدد به دنبال خواهد داشت که حضور وکیل تصرف عدوانی این امر را مانع خواهد شد برای نمونه ماده 163 آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده باشد نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.
5.باتوجه ضمانت های متعدد که در مواد قانونی مطرح و همچنین مجازلات و مسئولیت های پیش بینی شده در قانون اقتضا دارد که شخص متخصص اقدام کند تا خواهان به همه حقوق خود برسد.مثل در خواست اجرت المثل ایام تصرف که مستلزم اقامه دعوا و صدور حکم است
6.در مجموع در پرونده هایی که موضوع مال غیرمنقول هست مبلغ مال غیرمنقول قابل توجه می باشد که خواهان ممکن است در صورت یک اقدام نادرست مبلغ مزبور از دست بدهد هرچند در حقیقت محق بوده باشد.
7. در دعاوی تصرف عدوانی برخی نهاد های حقوقی مثل ورود ثالث و …امکان دارد و اینگونه موارد مهلت های قانونی خاص خود را دارد که در صورت عدم حضور وکیل به دلیل عدم آگاهی افراد از اینگونه موارد ممکن است حقشان ضایع شود و چون بعد از سپری شدن برخی مواعد و مهلت های قانونی برخی موارد قانونی قابل اجرا نمی باشد .
8.در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مثلا تصرف عدوانی و سرقفلی و.. حضور و مشاوره و اقدام وکیل بسیار توصیه می شود بخاطر تعدد قوانین و روند دادرسی و مهلت ها و مواعد مختلف و جلوگیری از تضییع حق .

مشاوره با وکیل تصرف عدوانی

متصرف کسی است که مال را در اختیار دارد و مورد استفاده قرار می دهد و ممکن است مالک باشد یا نباشد

با توجه به اینکه معمولاً متصرّف پس از تصرف ملک ، در آن اقداماتی را از جمله : احداث بنا ، غرس اشجار و یا زراعت می نماید و همچنین امکان دارد اقدام به تخریب و یا ازله ی آثار موجود نماید. لذا در صورتی که تصرفات او عدوانی به حساب آید و محکوم به رفع تصرف عدوانی شود ، لازم است تکلیف آثار اقدامات صورت گرفته مشخص شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *